Τίτλος: Fassianos
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Tanit Galerie
Τόπος Έκδοσης: Μόναχο, Γερμανία
Έτος Έκδοσης: 1974
Αριθμός Σελίδων: 18
Προέλευση: Αρχείο Μαρίας Κοτζαμάνη
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.