Τίτλος: Πανελλήνιος καλλιτεχνική έκθεσις
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1952
Αριθμός Σελίδων: 40
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, Αρχείο Διοχάντης (Βιβλιοθήκη Αχιλλέα Απέργη), Αρχείο Φίλιππου Κουτσίνα
Γλώσσες: Ελληνική