Τίτλος: Fassianos: Images en fuite gravures
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Galerie Iolas
Τόπος Έκδοσης: Παρίσι, Γαλλία
Έτος Έκδοσης: 1974
Προέλευση: Αρχείο Μαρίας Κοτζαμάνη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.