Τίτλος: Έκθεσις Ζωγραφικής-Γλυπτικής Ηπειρωτών Σπουδαστών Α.Σ.Κ.Τ.
Είδος: Κατάλογος
Έτος Έκδοσης: 1967
Αριθμός Σελίδων: 8
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Χουλιαρά
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.