Είδος: Αφίσα
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 2016
Αριθμός Σελίδων: 1
Προέλευση: Αρχείο Αριστείδη Λάππα
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το αντικείμενο διατίθεται μόνο σε ψηφιακή μορφή.