Τίτλος: Σαραφιανός
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1980
Αριθμός Σελίδων: 20
Συγγραφείς/Κείμενα: Σαραφιανός Πάνος, Κοντόπουλος Α., Προκοπίου Α., Βακαλό Ελένη, Δαραδήμος Χ., Αντωνακάτου Ντιάνα, Τζεν Α.
Προέλευση: Αρχείο Μάρθας Χριστοφόγλου
Γλώσσες: Ελληνική