Τίτλος: Vlassis Caniaris
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Galerie Gerard Moneyn
Τόπος Έκδοσης: Βρυξέλλες, Βέλγιο
Έτος Έκδοσης: 1963
Αριθμός Σελίδων: 6
Συγγραφείς/Κείμενα: Restany Pierre
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Γαλλική