Είδος: Πρόσκληση
Έκδοση: Ομάδα Στάθμη
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1951
Αριθμός Σελίδων: 1
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Σικελιώτη
Γλώσσες: Ελληνική