Τίτλος: "Πινακοθήκη και Γλυπτοθήκη του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη"
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1979
Αριθμός Σελίδων: 48
Προέλευση: Αρχείο Π. Τέτση