Τίτλος: Άρμα Θέσπιδος
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Άρμα Θέσπιδος
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1978
Αριθμός Σελίδων: 8
Προέλευση: Αρχείο Βούλας Μασούρα
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.