Τίτλος: Άρμα Θέσπιδος Κρατικός Οργανισμός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Κρατικός Οργανισμός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 'Άρμα Θέσπιδος"
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1978
Αριθμός Σελίδων: 8
Προέλευση: Αρχείο Βούλας Μασούρα, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική