Τίτλος: Μαριάννα Στραπατσάκη
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Galerie Studio Τέχνης
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1980
Αριθμός Σελίδων: 12
Συγγραφείς/Κείμενα: Marc Le Bot
Προέλευση: Αρχείο Μαριάννας Στραπατσάκη
Γλώσσες: Ελληνική