Είδος: Πρόσκληση
Έκδοση: Οργανισμός "Μαζί για την Εφηβική Υγεία"
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 2017
Προέλευση: Αρχείο Ειρήνης Κανά
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο διατίθεται μόνο σε ψηφιακή μορφή.