Τίτλος: Γιώργος Ιωάννου: Λεύκωμα 1940-1974
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Εκδόσεις Παπαζήση
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1981
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Ιωάννου