Τίτλος: Γιώργος Αυγέρος: "Τρίτη διάσταση"
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Γκαλερί Alma
Έτος Έκδοσης: 2013
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Αυγέρου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.