Τίτλος: Contemporary Greek Artists
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Bezalel National Museum, Jerousalem
Έτος Έκδοσης: 1962
Αριθμός Σελίδων: 36
Συγγραφείς/Κείμενα: Άγγελος Προκοπίου
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Σωσώς Χουτοπούλου)
Γλώσσες: Εβραϊκή, Αγγλική