Τίτλος: Τέχνη & Αεροδρόμια: Συλλογή έργων τέχνης
Είδος: Βιβλίο
Αριθμός Σελίδων: 32
Συγγραφείς/Κείμενα: Βερελής Χρίστος, Κωνσταντινίδης Σταύρος
Προέλευση: Αρχείο Λυδίας Δαμπασίνα
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική