Τίτλος: De Valigia
Είδος: Κατάλογος
Αριθμός Σελίδων: 8
Προέλευση: Αρχείο Λήδας Παπακωνσταντίνου
Γλώσσες: Αγγλική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.