Τίτλος: Ε' Πανελλήνιος καλλιτεχνική έκθεσις
Είδος: Κατάλογος
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1957
Αριθμός Σελίδων: 38
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Μουσείου Άλεξ Μυλωνά
Γλώσσες: Ελληνική