Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος: Κατάλογος
Αριθμός Σελίδων: 86
Προέλευση: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική