Τίτλος: Gravures Helleniques Contemporaines/Zeigenossische Hellenische Druckgraphik
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Chambre des Arts Plastiques de Grece
Έτος Έκδοσης: 1994
Αριθμός Σελίδων: 86
ISBN: 960-85229-1-9
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνας Μπολιεράκη
Γλώσσες: Γαλλική, Γερμανική