Τίτλος: Tania Dimitrakopoulou: Cars
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 2013
Αριθμός Σελίδων: 24
Συγγραφείς/Κείμενα: Χαραγκιώνης Ν. Θεόδωρος.
Προέλευση: Αρχείο Μαρίνας Αθανασιάδη
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική