Τίτλος: Η Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική Τέχνη από το 1960 έως σήμερα
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (ΜΟΜus)
Έτος Έκδοσης: 2018
Αριθμός Σελίδων: 100
ISBN: 978-618-5072-36-0
Συγγραφείς/Κείμενα: Τσαντσάνογλου Μαρία, Οράτη Ειρήνη, Μπόλης Γιάννης
Προέλευση: Αρχείο Ειρήνης Οράτη
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική