Τίτλος: Το πρόβλημα της πολιτιστικής πολιτικής στην Ελλάδα
Είδος: Βιβλίο
Αριθμός Σελίδων: 12
Συγγραφείς/Κείμενα: Φεσσά Ε. Εμμανουήλ
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Κοτζαμάνη
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική