• Βίττης Παναγιώτης
 • Βότσης Στέλιος
 • Θεόδουλος (Γρηγορίου)
 • Κωνσταντή Μαριάννα
 • Μακρίδης Άγγελος
 • Νεοφύτου Αντώνης
 • Ολύμπιος Λευτέρης
 • Παναγιώτου Χριστόδουλος
 • Παράσκος Στάς
 • Σαββίδης Ανδρέας
 • Τάπας Λευτέρης
 • Χαραλαμπίδης Νίκος
 • Χρυσοχός Ανδρέας