Τίτλος: Αφαίρεση: Τα Ηρωϊκά Χρόνια
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: MOMus Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης
Τόπος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Έτος Έκδοσης: 2019
Αριθμός Σελίδων: 120
ISBN: 978-618-5426-01-9
Συγγραφείς/Κείμενα: Τάκης Ανδρέας, Τσιάρα Συραγώ, Μπόλης Γιάννης, Μισιρλόγλου Θούλη, Μοσχονάς Σπύρος
Προέλευση: MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Σωσώς Χουτοπούλου-Κονταράτου)
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική