Τίτλος: Peinture Contemporaine
Είδος: Κατάλογος
Συγγραφείς/Κείμενα: Mercier Albert, Xuriguera Gerard
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.