Τίτλος: Arte de Hoy en Francia
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Fundacion Piper-Heidsieck
Έτος Έκδοσης: 1978
Αριθμός Σελίδων: 24
Συγγραφείς/Κείμενα: Diehl Gaston
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Ισπανική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.