Τίτλος: Τέχνη καθ΄οδόν 2019
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
Τόπος Έκδοσης: Ηράκλειο Κρήτης
Έτος Έκδοσης: 2019
Αριθμός Σελίδων: 82
Προέλευση: Αρχείο Κώστα Τσώλη
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική