Τίτλος: Ecole de Paris
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Galerie Charpentier
Τόπος Έκδοσης: Παρίσι, Γαλλία
Έτος Έκδοσης: 1962
Αριθμός Σελίδων: 72
Συγγραφείς/Κείμενα: Raymond Nacenta, Claude Roger-Marx, Raymond Cogniat, Rene Barotte, Jean Bouret, Georges Boudaille, Rafael F. Quintanilla, Ramon Faraldo
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.