Τίτλος: Salon de l΄Art Libre
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Palais des Beaux-Art de la Ville de Paris
Τόπος Έκδοσης: Παρίσι, Γαλλία
Έτος Έκδοσης: 1959
Αριθμός Σελίδων: 112
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη, Αρχείο Χρίστου Δαγκλή
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.