Τίτλος: Musee d΄ Art Moderne de la Ville de Paris: Nouvelles Acquisitions
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Musee d΄ Art Moderne de la Ville de Paris
Τόπος Έκδοσης: Παρίσι, Γαλλία
Έτος Έκδοσης: 1963
Αριθμός Σελίδων: 12
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.