Τίτλος: Exposition Internationale de Dessin des Donnateurs du Musee d΄ Art Contamporain - Skopje
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Musee d Art Contemporain - Skopje
Τόπος Έκδοσης: Σκόπια
Έτος Έκδοσης: 1973
Αριθμός Σελίδων: 16
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.