Τίτλος: L΄Art et les Technologies Industrielles
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Ville de Vitry sur Seine
Τόπος Έκδοσης: Vitry sur Seine, Γαλλία
Έτος Έκδοσης: 1972
Αριθμός Σελίδων: 12
Συγγραφείς/Κείμενα: Jean Coller, Raoul-Jean Moulin
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.