Τίτλος: 4. FBK
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Freier Berliner Kunstausstellung e.V.
Τόπος Έκδοσης: Βερολίνο, Γερμανία
Έτος Έκδοσης: 1974
Αριθμός Σελίδων: 332
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γερμανική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.