Τίτλος: 3. Freie Berliner Kunst Ausstellung 1973
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Freie Berliner Kunstausstellung e.V.
Τόπος Έκδοσης: Βερολίνο, Γερμανία
Έτος Έκδοσης: 1973
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γερμανική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.