Τίτλος: Διεθνές Κέντρο Κεραμικής και Σύγχρονης Τέχνης: Οικογένειας Βασιλείου Ανετόπουλου
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Δήμος Αρτέμιδας Εθνικό Τυπογραφείο Διεθνές Κέντρο Κεραμικής και Σύγχρονης Τέχνης
Τόπος Έκδοσης: Αρτέμιδα
Αριθμός Σελίδων: 160
Συγγραφείς/Κείμενα: Νάκος Αθανάσιος, Πρίντζος Γιάννης, Αλεξόπουλος Δημήτριος, Σπηλιόπουλος Ορ. Γεώργιος, Ανδρέου Ευάγγελος, Ψαροπούλου Μπέτυ, Πολυμέρου-Καμηλάκη Αικατερίνη
Προέλευση: Αρχείο Νέλλης Σπηλιοπούλου
Γλώσσες: Ελληνική