Τίτλος: Μεθερμηνείες
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Λύκειο των Ελληνίδων Βόλου
Τόπος Έκδοσης: Βόλος
Έτος Έκδοσης: 2019
Αριθμός Σελίδων: 36
Συγγραφείς/Κείμενα: Σπανού Μαρία, Κουμπαρέλου Μάγδα
Προέλευση: Αρχείο Ιωάννας Τερλίοδυ
Γλώσσες: Ελληνική