Τίτλος: Νέες Μορφές
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Γκαλερί Νέες Μορφές
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1962
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Σωσώς Χουτοπούλου-Κονταράτου)
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική