Τίτλος: Coulentianos - Philolaos
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Galerie Jean Louis Danant
Τόπος Έκδοσης: Παρίσι, Γαλλία
Έτος Έκδοσης: 2011
Αριθμός Σελίδων: 48
Συγγραφείς/Κείμενα: Zacharopoulos Denys
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης
Γλώσσες: Γαλλική