: Λίστα έργων έκθεσης
: Γκαλερί Bernier/Eliades
: Αθήνα
: 2019
: 6
: Αρχείο Διοχάντης
: Ελληνική