Τίτλος: Βέργος: Δημοπρασία Νεοελληνικής Ζωγραφικής & Γλυπτικής, Ιστορικών & Φιλελληνικών Αντικειμένων, Σεπτέμβριος 2020
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Βέργος
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 2020
Αριθμός Σελίδων: 208
Προέλευση: Αρχείο Βέργου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Στο πλαίσιο της δημοπρασίας πραγματοποιήθηκε έκθεση των έργων στον ίδιο χώρο από 21-23 Σεπτεμβρίου του 2020.