Τίτλος: Six Artists From The Gallery
Είδος: Κατάλογος
Έτος Έκδοσης: 1976
Αριθμός Σελίδων: 16
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης, Αρχείο Έφης Στρούζα
Γλώσσες: Αγγλική