Τίτλος: Η Ανωτάτη Σχολή Των Καλών Τεχνών
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Κέντρο Γραμμάτων και Τεχνών Άποψη
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1984
Αριθμός Σελίδων: 16
Συγγραφείς/Κείμενα: Τσούχλου Δ., Μπαχαριάν Α.
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης, Αρχείο Φίλιππου Κουτσίνα
Γλώσσες: Ελληνική