Τίτλος: Sianti Gallery: Επιλογές
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Εικαστικός Κύκλος Sianti Gallery
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 2021
Αριθμός Σελίδων: 48
Προέλευση: Αρχείο Τάσου Δήμου
Γλώσσες: Ελληνική