Τίτλος: Νίκη Καναγκίνη
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Αίθουσα Τέχνης Δεσμός
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1973
Αριθμός Σελίδων: 36
Προέλευση: Αρχείο Μάρθας Χριστοφόγλου, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Ιδρυμα ΔΕΣΤΕ, Αρχείο Έφης Στρούζα, Αρχείο Διοχάντης
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική