Τίτλος: Μνήμες και σύγχρονοι δρόμοι της Κυπριακής Πλαστικής
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ερώπης - "Θεσσαλονίκη 1997"
Τόπος Έκδοσης: Λευκωσία, Κύπρος
Έτος Έκδοσης: 1997
Αριθμός Σελίδων: 175
ISBN: 9963-0-0058-4
Συγγραφείς/Κείμενα: Χρήστου Δήμος, Astrom Paul, Tatton-Brown Veronika, Κούρου Νότα, Μαρωνίτης Δημήτρης
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Τόνιας Μάκρα,Αρχείο Έφης Στρούζα
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική