• Βότσης Στέλιος
  • Κουρούσ(ι)ης Νίκος
  • Χρυσοχός Ανδρέας