: Ένατη πανελλήνιος καλλιτεχνική έκθεσις: ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, διακοσμητική
: Κατάλογος
: Υπουργείο Πολιτισμού Διεύθυνση Καλών Τεχνών
: Αθήνα
: 1967
: 89
: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Αλεξ Μυλωνά, Αρχείο Χρίστου Χριστοφή, Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
: Ελληνική