Τίτλος: Θωμάς Παπαδοπεράκης
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Γκαλερί Κρεωνίδης
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1979
Αριθμός Σελίδων: 12
Προέλευση: Αρχείο Μάρθας Χριστοφόγλου, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική